Dự án đầu tư Đường dây 500 kV mạch 3 Vũng Áng – Dốc Sỏi – Pleiku 2 do Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam làm chủ đầu tư đang được đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị để có thể khởi công xây dựng vào tháng 9/2017. Lãnh đạo của […]

Dự án đầu tư Đường dây 500 kV mạch 3 Vũng Áng – Dốc Sỏi – Pleiku 2 do Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam làm chủ đầu tư đang được đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị để có thể khởi công xây dựng vào tháng 9/2017.

Lãnh đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã vừa mới có chuyến công tác và làm việc với Uỷ ban nhân dân tại tỉnh Hà Tĩnh về tình hình cung cấp điện và triển khai thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư xây dựng dự án Đường dây 500 kV mạch 3 tại Vũng Áng – Dốc Sỏi – Pleiku 2.

Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam cho biết rằng, Tập đoàn đang đầu tư vào dự án ĐZ 500 kV mạch 3 Vũng Áng – Dốc Sỏi – Pleiku 2, trong đó đoạn tuyến đi qua địa bàn của thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh với chiều dài 30,6 ki-lô-mét. Dự kiến tổng vị trí trụ điện là 71 vị trí, diện tích đất thu hồi móng trụ là 10,27 hecta; diện tích ảnh hưởng trong hành lang tuyến là 98 hecta.

Khởi công dự án đường dây 500 kV mạch 3 Vũng Áng

Đây là dự án cấp bách nhằm nâng cao năng lực truyền tải hệ thống 500 ki-lô-vôn Bắc – Nam để đảm bảo cấp điện cho miền Nam và truyền tải công suất các nhà máy điện đã được cấp thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, trong đó gồm cả các nhà máy nhiệt điện Vũng Áng I, II và III.

Dự án được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch điện VII và yêu cầu đẩy sớm tiến độ công trình để có thể khởi công dự án vào tháng 9 năm 2017, đồng thời hoàn thành đưa vào vận hành trong quý I năm 2019 ( vào trước mùa khô năm 2019).

Chính vì lý do đó, để dự án triển khai thuận lợi, đặc biệt là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam rất cần sự quan tâm cũng như hỗ trợ hợp lý từ phía các cấp và chính quyền địa phương.

Ông Đặng Quốc Khánh là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho hay: “Các sở, ban, ngành tỉnh, ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh đều thống nhất chủ trương và quyết tâm cao cùng với Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam, đơn vị tham gia dự án triển khai thủ tục thành lập công ty liên doanh đoạn tuyến qua tỉnh Hà Tĩnh đồng bộ, kịp thời đáp ứng tiến độ tiến hành dự án theo yêu cầu mà Chính phủ giao, trong đó sẽ tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng”.

Cụ thể, tỉnh Hà Tĩnh sẽ cùng phối hợp với các chủ đầu tư sớm công bố dự án; kiểm tra và phối hợp chặt chẽ trong các công tác khảo sát cắm mốc, tuyến đường dây để giảm thiểu khó khăn trong công tác bồi thường trong giải phóng mặt bằng, song song đó là đẩy nhanh quá trình thực hiện các thủ tục để chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Những năm vừa qua, Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam luôn quan tâm và đầu tư kịp thời và đồng bộ hệ thống lưới điện nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói riêng và khu vực Bắc Trung bộ nói chung, đồng thời cũng như tăng cường liên kết lưới điện Bắc – Trung – Nam.