Sau khi Công ty Cổ phần may Lê Trực xin được tiếp tục phá dỡ để bảo vệ kết cấu công trình 8B Lê Trực, UBND Hà Nội đã đồng ý ngừng cưỡng chế công trình này.

UBND Hà Nội vừa phát đi thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng liên quan đến phá dỡ phần sai phạm tại công trình 8B Lê Trực, quận Ba Đình.

Cụ thể, Phó chủ tịch UBND Hà Nội nhất trí với Công ty Cổ phần may Lê Trực về đề nghị “tiếp tục thi công phá dỡ để bảo vệ kết cấu, tuổi thọ công trình; điều chỉnh biện pháp thi công, tiến độ phá dỡ phần xây dựng sai phép tại 8B Lê Trực”.

Với sai phạm tại công trình 8B Lê Trực, UBND TP ban đầu cho phép đơn vị này được tự dỡ bỏ những phần sai phạm.

Tuy nhiên, TP sau đó yêu cầu cưỡng chế do tiến độ tự dỡ bỏ của chủ đầu tư quá chậm. Tuy nhiên, đến nay UBND TP lại thay đổi quyết định khi chủ đầu tư xin được tự dỡ bỏ để đảm bảo kết cấu, tuổi thọ công trình.

Tháng 10/2015, UBND Hà Nội có báo cáo chỉ rõ những sai phạm tòa nhà 8B Lê Trực.

Cụ thể, về khoảng lùi, từ tầng 8 (phía đường Trần Phú kéo dài) phải có khoảng lùi khối cao tầng 3,36 m so với khối đế, song chủ đầu tư không thực hiện (hiện đã xây dựng thẳng đến mái).

Về chiều cao công trình, theo giấy phép xây dựng, công trình cao đến đỉnh tum thang là 53m. Nhưng chủ đầu tư đã tự ý điều chỉnh tăng chiều cao các tầng, xây dựng thêm tầng 19, tổng chiều cao thực tế khoảng 69 m (vượt khoảng 16 m, tương đương với 5 tầng).

Về diện tích sàn xây dựng khoảng 36.000 m2 (giấy phép xây dựng là 29.874 m2) tăng khoảng 6.126 m2.

Nguồn: